Bóng cá chay Hoa Y - Thực phẩm chay Hoa Y

Bóng cá chay Hoa Y

Bóng cá chay Hoa Y

132,000 

  • Mô tả chi tiết

Mô tả chi tiết

  • Bóng cá khô chay Hoa Y
  • Ngâm 15 phút và nâu theo ý thích